Selected problems of endocrinology and metabolism 2019/2020

Venue of seminar:
Institute of Endocrinology, Národní 8, Prague 1, seminary room on the first floor, at 4pm.

Type of seminar: two short communications (15 min approx.), focused on particular problems.
Conditions to receive the credit: attendance of at least 5 seminar sessions.
It is not necessary to register for the seminar.
The Lectures are held in Czech language.

Contacts:
MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D., Endokrinologický ústav, Národní třída 8, Praha 1, 116 94, tel. č. 224 905323, 224 905 111, fax: 224 905 325, E-mail: hpospisilova@endo.cz
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. Endokrinologický ústav, Národní třída 8, Praha 1, 116 94, phone: 224 905 280, 224 905 111, fax: 224 905 325, E-mail: mduskova@endo.cz
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc., Endokrinologický ústav, Národní třída 8, Praha 1, 116 94, phone: 224 905 356, 224 905 111, fax 224 905 325, E-mail: kvondra@endo.cz

(names of lectures in the original)

November 25, 2019
Opening seminar:
Lecturer:
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.: Jak přednášet a nepřednášet

December 16, 2019
Topic:
Stomatology
Lecturer:
1. MDDr. Antonín Tichý: Mohou být dentální výplňové materiály významným zdrojem bisfenolů?

January 27, 2020
Topic:
Cardiology
Lecturer:
1. MUDr. Jan Naar: Neuromodulace v léčbě srdečního selhání
2. MUDr. Matouš Schmidt: Dárci orgánů s nebijícím srdcem

February 24, 2020
Topic:
Nephrology
Lecturer:
1. MUDr. Jan Vachek: CKD-MBD

March 30, 2020
Topic:
Obesitology
Lecturer:
1. Mgr. Tereza Metelcová: Vliv polymorfismu v genu FADS1 (rs174546) na složení mastných kyselin u českých adolescentů
2. Mgr. Veronika Marvanová: Onemocnění způsobená poruchami impritingu-Beckwith-Wiedemannův syndrom

April 27, 2020
Topic:
Molecular endokrinology
Lecturer:
1. Mgr. Barbora Peková: Nové genetické markery u papilárního karcinomu štítné žlázy
2. RNDr. Vlasta Sýkorová, Ph.D. : Molekulárně genetická diagnostika aspiračních biopsií tenkou jehlou u pacientů s onemocněním štítné žlázy

May 18, 2020
Topic:
Endocrinology
Lecturer:
1. MUDr. Ivana Kvasničková: Osteoporóza - denzitometrie a kostní markery
2. MUDr. Martin Šatný: Lipidová poradna: místo pro diferenciální diagnostiku nejen dyslipidémií