Telefonní seznam zaměstnanců

OBE - oddělení obezitologie
OKE - oddělení klinické endokrinologie
OFD - oddělení funkční diagnostiky
OKB - oddělení klinické biochemie
OKIE - oddělení klinické imunoendokrinologie
OME - oddělení molekulární endokrinologie
OSP - oddělení steroidů a proteofaktorů
OSO - organizačně-správní oddělení
ETO - Ekonomicko - technické oddělení

Telefonní čísla: 224 905 … (+ příslušná linka)
Jestliže zaměstnanec nemá stálou telefonní linku, je možné zjistit jeho přítomnost na čísle ústředny: 224 905 111
E-mailová adresa všech zaměstnanců Endokrinologického ústavu je ve tvaru: username@endo.cz Username je tvořen prvním písmenem křestního jména následovaným bezprostředně příjmením bez háčků a čárek (např. Jan Novák - jnovak@endo.cz)