Nabídka pracovních míst

Endokrinologický ústav Praha přijme

Lékaře/lékařku s atestací z endokrinologie nebo endokrinologie a diabetologie, popřípadě po ukončeném interním kmeni a zařazení do specializačního vzdělávacího oboru endokrinologie a diabetologie do :
- ambulantního provozu oddělení klinické endokrinologie

Zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí v oboru genetika

Zdravotního laboranta/ku do oddělení klinické biochemie

Referenta/ku zásobování

Účetní se zaměřením na účtování grantových úkolů a dotací a agend s tím souvisejících