Granty

Více o výzkumných projektech se dozvíte na stránkách pro vědu a výzkum ČR

logo projekt CZ0123 je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu - Více na stránkách COPAT