Odkazy na zajímavé domácí a zahraniční akce

Program endokrinologických kongresů a seminářů (Stránky České endokrinologické společnosti )

Kalendář zdravotnických akcí (Stránky Zdraví a zdravotnictví)

Akce ČSKB (Stránky České společnosti klinické biochemie)

Akce České obezitologické společnosti (Stránky České obezitologické společnosti)