Kniha Základy klinické obezitologie

Základy klinické obezitologie
druhé, přepracované a doplněné vydání

doc. MUDr. Vojtěch Hainer CSc. a kolektiv

Po šesti letech se nám dostává do rukou 2., rozšířené a zcela přepracované vydání “základů klinické obezitologie”. Kniha přináší současný pohled na obezitu jako komplexní nemoc, která v posledních desetiletích nabyla charakteru celosvětové epidemie se závažnými zdravotními a sociálně-ekonomickými dopady.
Autorský kolektiv je složen z lékařů a vědců, kteří jsou uznávanými odborníky v oboru u nás i ve světě. Někteří se významně podíleli na tvorbě evropských doporučení pro léčbu obezity. Čtenář se seznámí jak s epidemiologií a etiopatogenezí obezity, tak se současnými postupy v diagnostice, léčbě a prevenci obezity.
Celostně pojatá publikace je stěžejní učební pomůckou pro všechny, kteří se podílejí na vytváření systému komplexní diferencované péče o obézní. Je proto určena nejen obezitologům, endokrinologům, diabetologům a bariatrickým chirurgům, ale i internistům, pediatrům, praktickým lékařům, psychiatrům, psychologům, nutričním terapeutům a fyziatrům.