Vyhodnocení průzkumu spokojenosti pacientů s kvalitou péče

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti pacientů s kvalitou péče, které proběhlo v květnu 2016

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti pacientů s kvalitou péče, které proběhlo v červnu 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Průzkum probíhal formou anonymních dotazníků v období 26.3. - 28.3.2014.
Počet rozdaných dotazníků: 130
Počet vrácených dotazníků: 122

CELKOVÁ SPOKOJENOST: 90%

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. PŘIJETÍ DO PÉČE
Velmi pozitivně pacienti vnímají dobu čekání na ambulantní vyšetření, které je plynulé a dodržení termínu vyšetření.

2. RESPEKT, OHLED, ÚCTA
S přístupem zdravotnických pracovníků, jsou pacienti velmi spokojeni. Nejčastěji uváděli vstřícnost a milý přístup. Nadprůměrně hodnotili komunikaci ze stran lékařů i sester.

3. KOORDINACE A INTEGRACE PÉČE
Nejvyšší spokojenost pacienti deklarují v oblastech kontinuity i dostatek soukromí během vyšetření.

4. SPOKOJENOST SE SESTRAMI
Pacienti vysoce hodnotili ochotu, srozumitelnost odpovědí a empatii všeobecných sester.

5. SPOKOJENOST S LÉKAŘI
Velmi pozitivně pacienti vnímají poskytování informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby.

6. SPOKOJENOST SE VŠEOBECNÝMI SLUŽBAMI
Připomínky pacientů se týkali informačních tabulí a absenci internetového připojení.
S všeobecnými službami v ústavu jsou pacienti spokojení, ústav by na základě svých zkušeností doporučili své rodině nebo přátelům.

Shrnutí:
Pro Endokrinologický ústav je hodnocení pacientů velmi přínosné pro další zkvalitňování poskytované péče.

Zpracovala: Mgr. Eva Holečková