Rozpis ordinační doby klinických oddělení

Rozpis ordinační doby oddělení klinické endokrinologie
Rozpis ordinační doby obezitologie