Příjem nových pacientů na obezitologii

Pacienti se objednávají telefonicky nebo osobně na obezitologické ambulanci v přízemí na konci chodby, tel. 224905350, a to v pondělí až čtvrtek od 9 do 14 hodin, v pátek od 9 do 12 hod.

Nejpozději 2 týdny před prvním vyšetřením pacient/ka dodá vyplněný dotazník příjmu potravy a další dotazníky, které si může vytisknout zde nebo je dostane při objednávání. Dotazník je možno rovněž aspoň 3 týdny před vyšetřením odeslat na adresu Obezitologické oddělení Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1. Na dotazníku vždy musí být uvedeno jméno, rodné číslo a pojišťovna pacienta a termín, na který byl pacient k vyšetření objednán.

K vyšetření a léčbě jsou přijímáni pacienti nejen z Prahy, ale i podle potřeby z celé ČR, neboť centrum působí jako superkonsiliární pracoviště.

Ke konzultacím na psychologii a u dietních sester jsou pacienti objednáváni na doporučení ošetřujícího obezitologa.

Po prvním vyšetření je nezbytné docházení na pravidelné kontroly podle objednání ošetřujícího lékaře, resp. dietní sestry či psychologa.

Pacienti jsou v rámci léčby obezity dlouhodobě sledováni, a to i po redukci váhy.

Prof.MUDr. Marie Kunešová, CSc.
vedoucí obezitologického centra

Doc.RNDr. Běla Bendlová, CSc.
ředitelka Endokrinologického ústavu