Informované souhlasy k funkčním testům - děti

Před nástupem k provedení funkčního testu si, prosím, tento informovaný souhlas přečtěte a připravte si případné dotazy na lékaře. Informovaný souhlas je třeba před funkčním testem prováděným nezletilému pacientovi podepsat jedním z rodičů a odevzdat lékaři na Oddělení funkční diagnostiky. Na provedení testu se musí dítě dostavit v doprovodu jednoho z rodičů.

TRH test
LH-RH test chlapci
LH-RH test dívky
Clonidinový test
Hypoglykemický test stimulace STH
Glukagonový test
ACTH test základní
ACTH test blokády steroidogeneze