Informace pro cizince o platbách za vyšetření

INFORMACE PRO CIZINCE O PLATBÁCH ZA VYŠETŘENÍ V ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU:

Rádi bychom Vás informovali, v kterých případech cizinci platí nebo neplatí za klinické a laboratorní vyšetření v našem zdravotnickém zařízení.
Průkazku zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění vždy předkládejte v recepci, u lékaře, v odběrovém boxu s žádankou na odběr krve.

Kdy cizinec PLATÍ za klinické a laboratorní vyšetření :

1) není - li pojištěn
2) příslušník státu mimo Evropskou Unii, Evropského hospodářského prostoru
a Švýcarska, který má sjednané smluvní pojištění u Smluvní pojišťovny
VZP, a.s. – kód 333
a) pro komplexní péči ( průkazka č.169…..) a byl před sjednáním tohoto zdravotního pojištění již nemocen a léčen s endokrinologickou diagnozou, pro kterou přichází do našeho zdravotníckého zařízení .
b) pro neodkladnou péči základní zdravotní pojištění cizinců ( průkazka č.168…..)

Cizinci platící za klinické vyšetření již regulační poplatek neplatí .

Kdy se NEPLATÍ za klinické a laboratorní vyšetření :

1) cizinec pracující v České republice, za kterého zaměstnavatel odvádí smluvní zdravotní pojištovně pojistné ( péče je účtována pojišťovně ).

2) příslušník Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, který zde pobývá delší dobu, ale nevycestoval do České republiky pouze za účelem léčby.
Musí být zaregistrován u zdravotní pojišťovny v České republice ( nejlépe u VZP ).
Má průkazku nebo papírové potvrzení naší zdravotní pojišťovny, kde se zaregistroval.

3) příslušník státu mimo EU, který si sjednal zdravotní pojištění u Smluvní pojišťovny VZP, a.s. – kód 333 - jediná v ČR!!! ( Jankovcova , Praha 7, 170 00 ) :

a) pro komplexní péči ( průkazka č.169…..) - hradí i endokrinologické vyšetření pokud již nebyl před sjednáním tohoto zdravotního pojištění nemocen s endokrinologickou diagnozou, pro níž přichází k vyšetření do našeho zdravotnického zařízení .
Při sjednání zdravotního pojištění u Smluvní pojišťovny VZP se jedná se o komerční pojištění na dobu určitou, tzn., že si cizinec pojistku zaplatí a z ní čerpá ošetření v České republice.

Vzhledem k uzavření pojistky na dobu určitou , je nezbytné ověřit platnost průkazky.