Ceník pro samoplátce - laboratorní komplement

Ceník laboratorních výkonů pro klienty – samoplátce

Ceník v PDF formátu
Ceník výkonů molekulární genetiky

Postup objednání, odběru, hrazení a dodání výsledku laboratorních vyšetření
pro SAMOPLÁTCE

1. Z našich webových stránek v sekci „Žádanka o laboratorní vyšetření“ si vytiskněte naši Žádanku pro klinickou biochemii (odb. 801) nebo imunologii (odb. 813).
http://web2.endo.cz/cz/index.php/laboratorni-vykony/

2. Informace k jednotlivým laboratorním vyšetřením naleznete na stejné webové stránce v Laboratorní příručce. Prostudujte si případné pokyny před odběrem (zda musíte být nalačno či dodržovat spec. dietní pokyny, jak sbírat správně moč atd.).
Na stejném místě naleznete i Ceník pro samoplátce. DPH se připočítává dle platných daňových předpisů:
● 0% DPH - standardní činnost pro klienty zdravotních pojišťoven vyžádanou lékařem v rámci diagnostiky, léčení a zlepšení kvality života. Týká se i léčených samoplátců bez zdravotního pojištění (žadatelem musí být lékař)
● 15% DPH - zdravotní výkony pro klienty bez doporučení lékaře požadující vyšetření klinické či laboratorní na vlastní žádost (žadatelem je samoplátce)
● 21% DPH - administrativní úkony

3. Na žádance vyplňte: Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Pohlaví, Adresu pro zaslání výsledků. Uveďte případnou infekčnost (žloutenka, HIV, atd.). Pokud používáte, uveďte svůj telefon, nejlépe mobil, e-mail či ID datové schránky.
Dále uveďte svůj věk. Ženy prosíme o uvedení informací k menstruačnímu cyklu. Uveďte den menstruačního cyklu v den odběru krve, trimestr těhotenství nebo poznamenejte, že nemáte pravidelnou menstruaci.
Žádanku podepište a jasně označte velkými písmeny „SAMOPLÁTCE“.

4. Dostavte se v pracovní dny do 9:00 s takto vyplněnou žádankou do Odběrového boxu v přízemí. Naproti vchodu do Odběrového boxu je terminál na výdej pořadových čísel k odběrům. V recepci Odběrového boxu bude přijata Vaše žádanka, sestry ji zkontrolují, zadají do lab. systému a provedou Vám odběr krve. U močových vyšetření jim předáte přinesenou moč.
Odběrový box zajistí s účtárnou vystavení účtu za laboratorní vyšetření.

5. Příslušnou částku uhradíte v Ekonomicko technickém oddělení (ETO) našeho ústavu – vchod je ze stejné hlavní chodby v přízemí, vpravo cca 20 m za vchodem do Odběrového boxu (zvonek “Pokladna” nebo tel.: 224 905 239 nebo 225). ETO Vám vystaví fakturu a vydá potvrzení o zaplacení.
V případě větší částky je možná platba převodem dle údajů na faktuře. Výsledky obdržíte až po uhrazení faktury. Platby kartou nejsou možné.
K laboratornímu vyšetření je dle ceníku připočten administrativní poplatek ve výši 200,- Kč (uvedená cena je bez DPH ve výši 21%).

6. Po uhrazení faktury jsou tyto tři možnosti předání výsledků lab. vyšetření:
● nejlépe osobně převzít v pracovní době (dr. Hátle nebo p. Nosilová v 1. patře EÚ) - prosím vyzvednutí předem domluvit na tel.: 224 905 162, 410
● poštou - doporučený dopis do vlastních rukou (Česká pošta)
● datovou schránkou (nejrychlejší způsob)

Podmínky pro osobní převzetí výsledků lab. vyšetření:
Osoba, která požaduje vydání laboratorních výsledků, musí být totožná s osobou, která o vyšetření požádala. Musí se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas). O vydání výsledků vede laboratoř záznamy.
V případě zákonného zástupce pacienta (rodič dítěte, zákonný zástupce pacienta s omezenou
svéprávností) se postupuje stejně, jako u vydávání výsledků přímo pacientovi. Zákonný zástupce musí prokázat totožnost.
V případě jiné třetí osoby musí mít tato osoba plnou moc pacienta k vydání výsledků (notářsky
ověřenou). Originál plné moci je archivován v laboratoři.
Výjimkou je případ, kdy na žádance samoplátce stvrdí podpisem, že si jeho výsledky může vyzvednout jiná konkrétní osoba, na žádance uvedená. V tomto případě plnou moc notářsky ověřenou nevyžadujeme.

7. Samoplátce obdrží výsledky vyšetření s uvedením referenčních mezí pro danou metodu, pohlaví a věk. Aby tyto referenční meze byly uvedeny správně, je důležité na žádance uvést všechny údaje k Vaší osobě (bod 3).
Interpretace výsledků by měla být provedena odborným lékařem. Tuto interpretaci laboratoř nezajišťuje, jelikož není možné posoudit Váš zdravotní stav komplexně a vzít v úvahu další klinická i laboratorní vyšetření, neznáme Váš současný zdravotní stav a léčbu včetně všech momentálně užívaných léků.
Každý laboratorní výsledek, pozitivní či negativní je nutno interpretovat v souvislosti s Vaším zdravotním stavem. Požádejte proto Vašeho ošetřujícího lékaře o konzultaci.

V případě dotazů pro vyšetření samoplátců volejte na telefonní čísla: 224 905 162, 224 905 410.
V případě požadavku na genetické vyšetření kontaktujte předem Mgr. J. Včeláka na emailu: jvcelak@endo.cz nebo tel.: 728 767 589.