Vědecká rada ústavu

Předsedkyně vědecké rady:
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
 

Tajemník vědecké rady:
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. 

Místní odborníci:
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D
 

Mimoústavní odborníci:
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Prof. MUDr.Ondřej Topolčan,DrSc.
Doc. MUDr.Petr Vlček,CSc.
Prof. MUDr.Aleš Žák,DrSc.

Čestní členové
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Marek,DrSc.
MUDr. Dagmar Pohůnková

Hlavním úkolem Vědecké rady EÚ je příprava výzkumných projektů a jejich oponentních řízení jakož i hledání nových možností pro realizaci vědecko-výzkumné činnosti v ČR i v rámci mezinárodní spolupráce.