Oddělení obezitologie (OBE)

Vedoucí oddělení Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity

Základní diagnostika a léčba
Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých i dětí. Součástí diagnostiky obezity je možnost:
• stanovení obsahu tukové tkáně v těle
• stanovení rozložení tuku (převážně v oblasti břicha nebo v oblasti hýždí)
• hodnocení záznamů příjmu potravy počítačem a doporučení správné skladby potravy pro konkrétního pacienta
• vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, a tedy stanovení energetické úspornosti a schopnosti spalování tuků.
V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněná farmakoterapií, popřípadě chirurgickou léčbou (bariatrická chirurgie) ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Péči pro děti poskytuje pediatr se specializací na endokrinologii a obezitologii. Do kolektivu oddělení patří nutriční terapeutky, které v rámci svých konzultací informují pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy. Psycholog provádí individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony bariatrické chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací, nutných k léčbě obézních pacientů (kromě chirurgie i ortopedie, gynekologie, kožní, psychiatrie atd).

Před prvním vyšetřením
Je vhodné, aby pacient měl doporučení k léčbě od svého praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře.
Pacient se objednává osobně nebo telefonicky na ambulanci- tel.: 224 905 350, v pracovních dnech, v době od 9 do 13 hodin.
K vyšetření a léčbě jsou přijímáni pacienti nejen z Prahy, ale i podle potřeby z celé ČR, neboť centrum působí jako superkonziliární pracoviště.
Pacienti jsou v rámci léčby obezity dlouhodobě sledováni, a to i po redukci váhy.

Dotazníky před prvním vyšetřením
Nejpozději tři týdny před prvním vyšetřením by pacient měl přinést vyplněný dotazník příjmu potravy a další dotazníky, které si může vytisknout zde nebo je dostane při objednávání. Dotazník je možno rovněž aspoň 4 týdny před vyšetřením odeslat na adresu Obezitologické oddělení Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1.


Od roku 2012 se oddělení stalo jedním z prvních dvaceti EASO (European Association for the Study of Obesity) Collaborating Centre.
V roce 2018 proběhla reakreditace EASO a centrum je akreditováno do konce roku 2022.

Výuka, výzkum a spolupráce
Na pracovišti probíhají postgraduální školení v obezitologii, která jsou pořádána pravidelně 1 až 2x ročně již od roku 1994 (odkaz na PG školení v obezitologii). V letech 2009 až 2011 jsme pořádali též postgraduální školení v obezitologii pro pediatry. Probíhají zde rovněž praktické stáže z obezitologie pro diabetology a endokrinology a další odbornosti. Pořádáme praxe pro studenty oboru nutriční terapeut. Pracovníci centra se podílejí na organizaci výročních obezitologických konferencí od roku 1993, v roce 2004 a 2015 organizovali v Praze 13. a 22. European Congress on Obesity (ECO), v roce 2008 1. Central European Congress on Obesity and Nutrition (CECON) v Karlových Varech a v roce 2015 5. CECON v Budapešti a v r. 2017 6. CECON v Bratislavě.
Oddělení se na práci ústavu podílí rovněž výzkumnými projekty, které se zabývají charakteristikou obezity ve vztahu ke genetickým faktorům a faktorům zevního prostředí, ve spolupráci s dalšími pracovišti jako jsou 1. a 3. LF UK, Fyziologický ústav Akademie věd, Milcom apod. Oddělení spolupracuje i se zahraničními pracovišti jako je University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, University of Connecticut, Davis, USA, Centre de Recherche en Nutrition Humaine d’Ile de France, Université Paris, Bobigny, France, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, University of Maastricht, Netherlands, INSERM, Toulouse, France a Virginia Commonwealth University Richmond, Va, USA.
Oddělení se rovněž účastnilo na projektech s EC (6.rámcový program - projekt DIOGENES ).
Na pracovišti proběhly a probíhají projekty týkající se dětské obezity jako je projekt Childhood Obesity Prevalence and Treatment (COPAT), podporovaný norskými fondy, a projekt Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) a monitorování prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí ve spolupráci s praktickými pediatry a s WHO.
V roce 2018 bylo Postgraduální školení v obezitologii oceněno Evropskou obezitologickou asociací (EASO) jako nejlepší národní program pro zdravotnické profesionály.
Bližší informace o péči o obézní pacienty v ČR viz adresa www.obesitas.cz.

Historie oddělení
Obezitologické oddělení začalo pracovat na IV. interní klinice 1.LF UK FNI v roce 1982 pod vedením doc. Hainera. V roce 1987 byla otevřena Obezitologická jednotka IV. interní kliniky 1.LF UK FNI v Praze. Roku 1997 se již jako Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity stává součástí III. interní kliniky 1.LF UK VFN. V roce 2002 došlo k přesunu do Endokrinologického ústavu, vedoucí oddělení se stala prof. Kunešová.

Zaměstnanci

Jméno Linka  
DĚDOURKOVÁ Šárka 350 Staniční sestra
HAINER Vojtěch, Doc.MUDr.,CSc. 350, 283
HÁLOVÁ KAROLIOVÁ Klaudie, MUDr. 349, 350
HALUZÍK Martin, Prof.MUDr.,DrSc. 290, 284
HLAVIČKOVÁ Libuše 349, 350
JAKOUBKOVÁ Martina, MUDr. 350, 323, 462
KALOUSKOVÁ Pavla, MUDr. 350, 323  
KUNEŠOVÁ Marie, Prof.MUDr., CSc. 104, 121, 349, 350 Vedoucí oddělení
METELCOVÁ Tereza, Mgr. 350
MÜLLEROVÁ Linda, DiS. 464
PILCOVÁ Renata, MUDr., PhD. 350, 405
PŘIBYLOVÁ Renata 350  
RÁCZ, Beáta, MUDr., PhD. 350, 323, 462
RAISOVÁ Věra, DiS. 463
RATHOUSKÁ Ivona 350  
TAXOVÁ - BRAUNEROVÁ Radka, MUDr., PhD. 104, 121, 236, 462, 350
VYŠATOVÁ Veronika, DiS. 464, 463
WAGENKNECHT Martin, PhDr. 200  
ZAMRAZILOVÁ Hana, RNDr., PhD. 323
     
postgraduální studenti