Etická komise ústavu

Seznam členů etické komise EÚ

RNDr. Marie Bičíková (předsedkyně EK)
RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D. (místopředsedkyně EK)
Doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
MUDr. Hana Kvasničková
Doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D. (mimoústavní člen)
RNDr. Jarmila Šulcová, CSc. (mimoústavní člen)
MUDr. Nataša Kaňová
MUDr. Petra Pačesová
Eva Velebná (laický člen)