Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti pacientů - říjen 2017