Ceny Šilinkova nadačního fondu

Šilinkův nadační fond uděluje od r. 1999 ceny za nejlepší seminář v Endokrinologickém ústavu za uplynulý školní rok v hlavní kategorii a v kategorii mladý vědecký pracovník.

Ceny za uvedené školní roky byly uděleny následovně:

2009-2010
Doc. MUDr. Jana Vrbíková, PhD. - seminář Metabolické aspekty syndromu polycystických ovarií ze dne 23.10.2009
PharmDr. Lucie Sosvorová - seminář Fytoestrogeny a menopauza ze dne 26.2.2010

2008-2009
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. - seminář Endokrinní hypertenze z 13.3.2009
MUDr. Nataša Kaňová - seminář Virilizace v graviditě z 27.2.2009

2007-2008
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. - seminář Co je nového v chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek ze dne 18.1.2008
RNDr. Hana Zamrazilová - seminář Polygenní dědičnost obezity ze dne 4.4.2008

2006-2007
Doc. MUDr. Petr Vlček - seminář Novinky v TNM klasifikaci nádorů štítné žlázy ze dne 1.6.2007
MUDr. Kateřina Šimůnková - seminář 1 ug ACTH test ze dne 25.5.2007
MUDr. Michaela Dušková, PhD. - seminář Vliv inhibitoru 5α-steroidní dehydrogenázy na cirkulující neuroaktivní steroidy ze dne15.6. 2007

2005-2006
MUDr. Petra Pačesová - seminář Kasuistiky ze dne 31.3.2006
Dr. Markéta Vaňková - seminář Variabilní lidské mitochondriální DNA v české populaci ze dne 16.6. 2006
Dr. Kateřina Zajíčková, PhD. - seminář Familiární hypokalciurická hyperkalcémie – identifikace a funkční charakterizace nové mutace genu pro Ca-sensing receptor přednesený 26.5.2006

2004-2005
Doc. MUDr Milan Kvapil, CSc.- seminář Nové přístupy k terapii DM typu 2 ze dne 4.2.2005
Doc. Jaromír Astl, CSc. – seminář Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy ze dne 18.2.2005
MUDr. Libuše Srbová

2003-2004
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - seminář Hypoglykémie factitia ze dne 31.10.2003
MUDr. Karolina Drbalová - seminář Novinky v farmakoterapii v tyreologii ze dne 19.4.2004

2002-2003
Prof.. MUDr Lidka Lisá, DrSc. - seminář Poruchy sexuální diferenciace
RNDr. Marie Bičíková - seminář Neuroaktivní steroidy a katameniální epilepsie ze dne 8.11.2002

2001-2002
Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. - seminář Radionuklidová diagnostika onemocnění příštítných tělísek ze dne 12.4.2002
MUDr. Kateřina Zajíčková - seminář Genetika kosti – nové poznatky ze dne 5.4.2002 a
Mgr. Daniela Šrámková - seminář Resistin ze dne 28.6.2002

2000-2001
MUDr. Z. Novák, CSc. - seminář Význam sonografie při sledování dynamiky endokrinní oftalmopatie ze dne 23.2.2001
MUDr. Jaroslav Blahoš jr. - seminář Mapování kontaktních míst mezi receptory a G-proteiny ze dne 22.6.2001

1999-2000
Prof. MUDr.Jan Lebl, CSc. - za seminář Osa růstový hormon - IGF-I u dětí ve zdraví a nemoci ze dne 14.1.2000
MUDr. K. Robová - za seminář Nové poznatky o metabolismu jodu ze dne 2.6.2000
Dr. Markéta Vaňková - za seminář Mitochondriální DNA ze dne 14.1.2000

1998-1999
Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. - seminář Embryogeneze hypofýzy ze dne 13.11.1998
MUDr. Andrea Nováková - seminář Antikoncepce z pohledu endokrinologa ze dne 30.4.1999