Žádanka o laboratorní vyšetření

Žádanky pro mimoústavní žadatele o laboratorní vyšetření:

odb. 801 (klinická biochemie)
odb.813 (imunologie)
odb. 816 (genetika)

Laboratoře Endokrinologického ústavu (Laboratorní komplement, LK-EÚ) poskytují více než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra endokrinopatií. Hlavním cílem Laboratorního komplementu je neustálé zlepšování laboratorních metod s uplatněním nejnovějších přístrojů a vědeckých poznatků. Kontrola kvality prováděných laboratorních vyšetření je prováděna v rámci zavedeného systému managementu kvality.
Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu je od 16. května 2016 zdravotnická laboratoř č. 8260 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) dle ČSN EN ISO 15189:2013 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Udělená akreditace je platná do 16. května 2021.

“Osvědčení o akreditaci a rozsah akreditace (seznam akreditovaných metod)”

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Laboratorní příručka obsahuje informace o vyšetřeních prováděných v Laboratorním komplementu Endokrinologického ústavu. Součástí příručky jsou informace o provozu a organizaci jednotlivých oddělení a o metodice kontaktu mezi lékaři a laboratořemi.
Snahou Laboratorního komplementu je poskytovat co nejkvalitnější, snadno dostupné a komplexní služby, včetně zajištění dobré informovanosti, k jejímuž zlepšení by měla tato příručka přispět.
Zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání nálezů byly vypracovány v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy ČSN EN ISO 15189:2013 a jsou závazné pro všechny pracovníky LK-EÚ. Jejich dodržování má vést k zamezení výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření.

Laboratorní příručka

Odběry jsou prováděny v pondělí - čtvrtek od 7:00 do 14:00 hod (s polední přestávkou mezi 12:00 – 12:30), v pátek od 7:00 do 12:00 hod.
Ke speciálnímu odběru do Oddělení funkční diagnostiky, popřípadě k provedení funkčního testu, je třeba se předem objednat na tel. čísle 224 905 357.

Ceník
Ceník laboratorních výkonů pro klienty – samoplátce
(služby mimo léčebnou péči neindikované lékařem)