Zemřel prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

foto

Ve věku nedožitých 82 let nás 27. 6. 2018 po statečném boji s vážnou nemocí navždy opustil pan profesor Václav Zamrazil.
Pan profesor Zamrazil patří k předním osobnostem české endokrinologie, v oblasti tyreologie je považován za nejvyšší českou autoritu. Jeho profesní život byl spjat s Endokrinologickým ústavem, o jehož rozvoj, stejně jako o rozvoj celého oboru, se významně zasloužil.
Václav Zamrazil se narodil 28. 9. 1936 v Praze, kde absolvoval Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy (1960). Do Výzkumného ústavu endokrinologického založeného doc. Šilinkem v r. 1957 nastoupil v r. 1965 po svém pětiletém působení na interně v písecké nemocnici. Václav Zamrazil byl posilou týmu vynikajících mladých lékařů, kteří pod inspirativním vedením doc. Šilinka, budovali u nás tehdy unikátní modelové radioisotopové pracoviště zaměřené na léčbu onemocnění štítné žlázy. V tomto prostředí se Václav Zamrazil zapojil do výzkumné činnosti v oblasti diagnostiky a léčby tyreopatií a vypracování komplexních diagnostických postupů. Aktivně se zapojil do diagnostiky a léčby karcinomu štítné žlázy.
V r. 1983 byl z Radioisotopového oddělení v motolské nemocnici vedením ústavu povolán na hlavní pracoviště ústavu na Národní třídě, aby převzal reorganizaci klinického provozu i výzkumu. Ve funkci vedoucího lékaře a zástupce ředitele se pak Václav Zamrazil stal oporou ústavu na více než čtvrt století.
Klinickému oddělení dal stabilitu a pevnou strukturu a prosadil jeho modernizaci myšlenkovou i přístrojovou, rozšířil zaměření ústavu o metabolická onemocnění, zejména diabetes, a vybudoval i předpoklady pro jeho výukovou činnost v oboru klinické endokrinologie a diabetologie. Svým dílem přispěl i k zavádění tehdy teprve se rodících metod jako je sonografie štítné žlázy nebo punkce tenkou jehlou.
V 90. letech se zasloužil o renesanci epidemiologického průzkumu výskytu tyreopatií a jodového deficitu. V souvislosti s řešením jodového deficitu se zabýval i interdisciplinární koordinací této problematiky jako člen Národní komise pro řešení jodového deficitu a jako zástupce ČR v Evropském koordinačním výboru v International Council of Iodine Deficiency Disorders. Podílel se organizačně, prakticky i interpretačně na akci Thyromobil, která pro řešení epidemiologie jodového deficitu proběhla v Evropě. Díky prof. Zamrazilovi je Endokrinologický ústav v současné době zapojen i do celoevropského projektu „EUthyroid: Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe“ (Horizon2020).
Prof. Zamrazil je autorem a spoluautorem více než 450 publikací a mnoha přednášek a několika monografií, jmenujme zde zejména „Základy klinické endokrinologie“ 2005, „Endokrinologie - interdisciplinární obor“ 2006 nebo „Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii“ 2007.
Pan prof. Zamrazil věnoval hodně času vzdělávání lékařů a popularizaci oboru. Od roku 1999 byl až do r. 2017 vedoucím subkatedry endokrinologie IPVZ v Endokrinologickém ústavu. V této funkci a jako předseda atestační komise pro endokrinologii byl garantem kvality vzdělávání a úrovně lékařské péče v tomto oboru.
Prof. Zamrazil se aktivně zapojoval i do dění odborných lékařských společností. Byl členem výboru České diabetologické společnosti, dlouholetým členem výboru České endokrinologické společnosti a významně ovlivnil i slovenskou endokrinologii. Byl dlouholetým členem European Thyroid Association.
Práce prof. Zamrazila byly oceněny třikrát cenami České endokrinologické a diabetologické společnosti, cenou České lékařské společnosti JEP a Státní cenou v r. 1985. Před měsícem, 30. května 2018, obdržel Charvátovu medaili – nejvyšší ocenění České endokrinologické společnosti za celoživotní zásluhy o rozvoj endokrinologie.
Pan prof. Zamrazil byl světově uznávaným odborníkem. Byl velkou osobností, nejen díky svým znalostem a práci, kterou vykonal, ale i díky své povaze – zdobila ho pokora, laskavost a skromnost. Proto jsme ho měli všichni rádi.
Ztrácíme v něm nejen velkého endokrinologa s encyklopedickými znalostmi mnoha dalších oborů, ale i člověka s jemnou duší básníka a milého kolegu, se kterým bylo vždy obohacující se setkat a pohovořit.

Prof. MUDr. et RNDr. L. Stárka, DrSc.
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

V Praze dne 2. 7. 2018