Endokrinologický ústav v zrcadle času

(Do stránek byly vybrány kapitoly z publikace Endokrinologický ústav v zrcadle času, vydané ke 40. výročí založení EÚ v roce 1996)