Diamantové výročí Endokrinologického ústavu

V letošním roce uběhlo již 60 let od založení Endokrinologického ústavu, toto výročí jsme oslavili několika událostmi.

Slavnostní přednáškové odpoledne se konalo 7. 6. 2017 za účasti významných hostů, bývalých a současných zaměstnanců a přátel Endokrinologického ústavu. Zajímavé přednášky byly věnovány základním oblastem zájmu Endokrinologického ústavu. Příjemnou atmosféru, která celé odpoledne panovala, alespoň trochu přibližují fotky v galerii. Připomenutí této krásné akce bylo zveřejněno ve Zdravotnických novinách.

Součástí přednáškového odpoledne byl také křest knížky „Příběh 60 let Endokrinologického ústavu“, která shrnuje nejen historii, ale i současnost Endokrinologického ústavu.

Třetím dárkem k výročí bylo vydání speciálního čísla časopisu Physiological Research. Sedmnáct publikací, které v tomto čísle vyšly, představuje průřez aktuálními výzkumnými tématy, kterým se v Endokrinologickém ústavu v současnosti věnujeme.

MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.

Děkujeme za finanční podporu semináře uspořádaného k oslavám 60. výročí Endokrinologického ústavu firmě Merck a za finanční podporu vydání knižní publikace Šilinkovu nadačnímu fondu, firmám Sanofi a Eli Lilly.

null

null

null

null

null