Školení v obezitologii

Postgraduální školení v obezitologii se bude konat
ve dnech 19.3. – 23.3.2018 v Endokrinologickém ústavu, Národní 8, Praha 1-seminární místnost v 1.p.

Kontakt: Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1, tel.224905350, fax 224905105
Přihlášky a bližší informace u paní Věry Raisové na adrese vraisova@endo.cz nebo tel. 224905463.

Školení je akreditováno ČLK a je podpořeno Českou technologickou platformou pro potraviny.

Garanti: prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. (mkunesova@endo.cz)

Pořadatel: Endokrinologický ústav

Program postgraduálního školení v obezitologii