Program seminářů Endokrinologického ústavu a Subkatedry endokrinologie IPVZ na II. čtvrtletí 2017

Semináře jsou v systému postgraduálního vzdělávání garantovány ČLK.
Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 hod. v posluchárně kláštera Římské unie sv. Voršily (vchod přes Endokrinologický ústav), Národní 8, Praha 1

5.5. Androgeny produkující nádory Doc. MUDr. J. Vrbíková, Ph.D.
12.5. Kazuistiky z dětské endokrinologické
ambulance – 1. část
MUDr. M. Dvořáková, Ph.D.,
MUDr. V. Cirmanová
19.5. Rozdíly mezi papilárními karcinomy štítné žlázy u dětí a dospělých pacientů Mgr. V. Sýkorová, Ph.D.
26.5. Jarní endokrinologické sympozium
V Darovanském Dvoře –
SEMINÁŘ SE NEKONÁ
2.6. Kazuistiky z dětské endokrinologické ambulance – 2. část MUDr. B. Kalvachová, CSc.,
MUDr. A. Mílová
9.6. Provozní seminář Mgr. E. Holečková

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
ředitelka Endokrinologického ústavu

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., v.r.
vedoucí Subkatedry endokrinologie IPVZ