Program seminářů Endokrinologického ústavu a Subkatedry endokrinologie IPVZ na II. čtvrtletí 2019

Semináře jsou v systému postgraduálního vzdělávání garantovány ČLK.
Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 hod. v Endokrinologickém ústavu v knihovně v 1. patře, Národní 8, Praha 1

3.5. Psychoterapie v léčbě obézních PhDr. M. Wagenknecht
10.5. Novinky z ECO 2019
17.5. Průtoková cytometrie v klinické endokrinologii,
“To je elánu!” - kazuistika
MUDr. M. Dvořáková Ph.D.,
prof. MUDr. I. Šterzl, CSc.
24.5. Kazuistiky z ordinace dětského endokrinologa MUDr. B. Kalvachová, Csc.,
MUDr. A. Mílová,
Bc. B. Doležalová
31.5. Klinická genetika v endokrinologii Mgr. J. Včelák,
MUDr. M. Kuklík, CSc.
7.6. Novinky z ECE 2019
14.6. Klinické využití markerů kostního obratu MUDr. R. Pikner, Ph.D.

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
ředitelka Endokrinologického ústavu

Prof. MUDr. Milan Kršek, CSc.
vedoucí Subkatedry endokrinologie IPVZ