Program seminářů Endokrinologického ústavu a Subkatedry endokrinologie IPVZ na IV. čtvrtletí 2017

Semináře jsou v systému postgraduálního vzdělávání garantovány ČLK.
Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 hod. v Endokrinologickém ústavu v nové posluchárně v 1. patře, Národní 8, Praha 1

3.11. Infantilní autismus v kontextu neurovývojového syndromu Prof. MUDr. I. Paclt, CSc.
10.11. Novinky z Evropského endokrinologického
kongresu (ECE) v Lisabonu 2017
MUDr. M. Dušková, Ph.D.,
MUDr. K. Zajíčková, Ph.D.,
MUDr. M. Hlaváčková
17.11. STÁTNÍ SVÁTEK – seminář se nekoná
24.11. AKREDITAČNÍ SEMINÁŘ – neveřejný
1.12. Genetické pozadí Graves – Basedowovy
thyreotoxikózy – zaváděcí metodiky
RNDr. D. Vejražková, Ph.D.
8.12. Transplantace inzulín produkující tkáně MUDr. J. Kříž, Ph.D.
15.12. Endokrinologický ústav v roce 2017 Doc. RNDr. B. Bendlová, CSc.

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
ředitelka Endokrinologického ústavu

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., v.r.
vedoucí Subkatedry endokrinologie IPVZ