Předatestační stáže v Endokrinologickém ústavu

Postgraduální vzdělávání

Endokrinologický ústav je sídlem subkatedry endokrinologie IPVZ a akreditované pracoviště

a) pro obor Endokrinologie ( II. typu) a diabetologie (I. typu) dle rozhodnutí MZ
Č.j. 61427/2010/VZV

b) pro obor Dětská endokrinologie a diabetologie (I. typu) dle rozhodnutí MZ
Č.j. 61427/2015/VZV

——————-

Nabídka stáží v rámci specializačního vzdělávání :

1) před atestací z Endokrinologie a diabetologie
po interním kmeni
po pediatrickém kmeni
se specializací v oboru interní lékařství II. stupně nebo
se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství
se specializací v oboru pediatrie II. stupně nebo
se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství
s nástavbovou specializací v oboru diabetologie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie

2) před atestací z Vnitřního lékařství

3) před nástavbovou atestací z Dětské endokrinologie a diabetologie

—————————–

1) Lékaři přihlášení do oboru Endokrinologie a diabetologie (od 1. 7. 2009) plní povinnou stáž 1 týden z celkového rozsahu 7 týdnů endokrinologie pro AP II. typu:

Steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a molekulárně genetické metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii (kód stáže 0100)
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

——————-

Z dalších povinných stáží oboru endokrinologie a diabetologie, které je možné absolvovat na EÚ v endokrinologii:

Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (kód stáže 0200) - 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Zdeněk Novák, CSc. – novak.sono@seznam.cz , tel.602162032)
Stáž je rozdělena na 2 části po 1 týdnu.

Obezitologie (kód stáže 0300) - 1 týden
(kontaktní osoba Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. – mkunesova@endo.cz )

Pro absolventy základního interního kmene
Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu ( kód stáže 0400) - 1,5 týdne
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz )

Pro absolventy základního pediatrického kmene
Endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu ( kód stáže 0600) - 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

——————————

2) Lékaři přihlášení do oboru Vnitřní lékařství

4 týdny - Endokrinologická ambulance na AP II. typu ( kód stáže 0500)
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

——————————

3) Lékaři přihlášení do nástavbového oboru Dětská endokrinologie a diabetologie

Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (kód stáže 0200) - 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Zdeněk Novák, CSc. – novak.sono@seznam.cz , tel.602162032)
Stáž je rozdělena na 2 části po 1 týdnu.

Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu ( kód stáže 0700) - 3 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

——————————

Kódy stáží :

0100 - Steroidní diagnostika … -1 týden
0210- Sonografická stáž - 1. týden ze 2 týdnů
0220 - Sonografická stáž - 2. týden ze 2 týdnů
0300 - Obezitologická stáž - 1. týden
0400 - Klinická stáž na ambulanci - 1,5 týdne - po interním kmeni před atestací E+D
0500 - Klinická stáž na ambulanci - 4 týdny - pro internisty před atestací z vnitřního lékařství
0600 - Klinická stáž na ambulanci - 2 týdny - po pediatrickém kmeni před atestací E+D
0700 - Klinická stáž na ambulanci - 3 týdny - po atestaci z pediatrie

Postup :

I) lékař-školenec si domluví s pověřeným školitelem typ a termín stáže
II) kontaktuje sekretářku ředitelky paní Bc. Alici Šamlotovou - asamlotova@endo.cz k vyhotovení smlouvy o stáži a do mailu uvede :
1) osobní údaje (jméno, datum a místo narození, bydliště, telefon - nejlépe mobil
2) název plánované stáže spolu s jejím kódem ( 0100 – 0700) a její termín domluvený s příslušným školitelem
3) hlavní pracoviště lékaře
4) plátce stáže (zaměstnavatel nebo lékař-samoplátce)

12. 2. 2016

Nabídka stáží v rámci specializačního vzdělávání
Seznam akreditovaných zařízení
Věstník MZ - Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE