Semináře pro postgraduální studenty - Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu, šk.rok 2019/2020

Místo semináře: Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, knihovna, 1. patro, začátek v 16:00 hod.

V letošním školním roce Vás zveme již na 22. ročník seminářů pro postgraduální studenty. Každý seminář obsahuje dvě krátká sdělení trvající cca 15 minut nebo jedno přehledové sdělení na 30-40 minut. Semináře jsou zaměřeny na aktuální témata studentů postgraduálního studia. Na seminářích se seznámíte s danou problematikou. Zároveň můžete přispět svým vlastním tématem a zdokonalit se v přednášení a schopnosti odpovídat na dotazy v diskuzi. V případě zájmu se na nás obraťte, aktivní účast je v tomto případě hodnocena individuálně.

Podmínky udělení zápočtu: minimálně 5 účastí na seminářích v průběhu školního roku. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje v květnu na posledním semináři. Pokud se student nemůže posledního semináře zúčastnit, je možné zapsat zápočet při splnění podmínek k jeho udělení následně po telefonické nebo mailové domluvě.
Přednášky na příští rok jsou plánovány vždy v září, v této době je možné poslat náměty.
Na kurz se není nutné přihlašovat dopředu. Studenti se zapíší na prvním semináři. Číslo předmětu v SIS UK: B90044.

Kontakt:
MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905323, E-mail: hpospisilova@endo.cz
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 412, E-mail: mduskova@endo.cz
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 356, E-mail: kvondra@endo.cz

25.11.2019
Úvodní seminář:

Přednášející: Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.: Jak přednášet a nepřednášet

16.12.2019
Obor:
Stomatologie
Přednášející:
1. MDDr. Antonín Tichý: Mohou být dentální výplňové materiály významným zdrojem bisfenolů?

27.1.2020
Obor:
Kardiologie
Přednášející:
1. MUDr. Jan Naar: Neuromodulace v léčbě srdečního selhání
2. MUDr. Matouš Schmidt: Dárci orgánů s nebijícím srdcem

24.2.2020
Obor:
Nefrologie
Přednášející:
1. MUDr. Jan Vachek: CKD-MBD

30.3.2020
Obor:
Obezitologie
Přednášející:
1. Mgr. Tereza Metelcová: Vliv polymorfismu v genu FADS1 (rs174546) na složení mastných kyselin u českých adolescentů
2. Mgr. Veronika Marvanová: Onemocnění způsobená poruchami impritingu-Beckwith-Wiedemannův syndrom

27.4.2020
Obor:
Molekulární endokrinologie
Přednášející:
1. Mgr. Barbora Peková: Nové genetické markery u papilárního karcinomu štítné žlázy
2. RNDr. Vlasta Sýkorová, Ph.D. : Molekulárně genetická diagnostika aspiračních biopsií
tenkou jehlou u pacientů s onemocněním štítné žlázy

18.5.2020
Obor:
Endokrinologie
Přednášející:
1. MUDr. Ivana Kvasničková: Osteoporóza - denzitometrie a kostní markery
2. MUDr. Martin Šatný: Lipidová poradna: místo pro diferenciální diagnostiku nejen dyslipidémií