Semináře pro postgraduální studenty - Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu, šk.rok 2017/2018

Místo semináře: Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, knihovna, 1. patro, začátek v 16:00 hod.

V letošním školním roce Vás zveme již na 20. ročník seminářů pro postgraduální studenty. Každý seminář obsahuje 2 krátká sdělení trvající cca 15 minut. Semináře jsou zaměřeny na aktuální témata studentů postgraduálního studia. Na seminářích se seznámíte s danou problematikou. Zároveň můžete přispět svým vlastním tématem a zdokonalit se v přednášení a schopnosti odpovídat na dotazy v diskuzi. V případě zájmu se na nás obraťte, aktivní účast je v tomto případě hodnocena individuálně.

Podmínky udělení zápočtu: minimálně 5 účastí na seminářích v průběhu školního roku, kdy se koná šest seminářů. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje v červnu na posledním semináři. Pokud se student nemůže posledního semináře zúčastnit, je možné zapsat zápočet při splnění podmínek k jeho udělení následně po telefonické nebo mailové domluvě.
Přednášky na příští rok jsou plánovány vždy v září, v této době je možné poslat náměty.
Na kurz se není nutné přihlašovat dopředu. Studenti se zapíší na prvním semináři.

Kontakt:
MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905323, E-mail: hpospisilova@endo.cz
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 412, E-mail: mduskova@endo.cz
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 356, E-mail: kvondra@endo.cz

29.1.2018
Úvodní seminář:
Přednášející:

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.: Jak přednášet a nepřednášet

26.2.2018
Obor:
Hematologie a kardiologie
Přednášející:
1. MUDr. Ľubomír Minařík: NGS (Next-Generation Sequencing) u myelodysplastického syndromu
2. MUDr. Martin Holek: Zánětlivé parametry u pacientů s mechanickou srdeční podporou

19.3.2018
Obor:
Pneumologie a onkologie
Přednášející:
1. MUDr. Tereza Doušová: Hodnocení funkce CFTR proteinu u vybraných forem cystické fibrózy
2. MUDr. Jan Špaček: Monitorování nádorového mikroprostředí a imunoreaktivity při posuzování prognózy a úspěšnosti léčby u pacientů s vybranými solidními tumory

23.4.2018
Obor:
Biochemie a genetika
Přednášející:
1. Bc. Markéta Šimková: Vývoj metodiky stanovení kortikosteroidů pomocí LC-MS
2. Mgr. Gabriela Vacínová: Genetické pozadí Alzheimerovy nemoci

28.5.2018
Obor:
Genetika v endokrinologii
Přednášející:
1. RNDr. Daniela Vejražková, Ph.D.: Genetické pozadí Graves-Basedowovy tyreotoxikózy
2. Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D.: Genetika papilárního karcinomu štítné žlázy

18.6.2018
Obor:
Gynekologie
Přednášející:
1. MUDr. Pavel Hála: Okruh ECMO jako umělá placenta
2. MUDr. Helena Neumannová: Předčasné ovariální selhání