Semináře pro postgraduální studenty - Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu, šk.rok 2018/2019

Místo semináře: Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, knihovna, 1. patro, začátek v 16:00 hod.

V letošním školním roce Vás zveme již na 21. ročník seminářů pro postgraduální studenty. Každý seminář obsahuje 2 krátká sdělení trvající cca 15 minut. Semináře jsou zaměřeny na aktuální témata studentů postgraduálního studia. Na seminářích se seznámíte s danou problematikou. Zároveň můžete přispět svým vlastním tématem a zdokonalit se v přednášení a schopnosti odpovídat na dotazy v diskuzi. V případě zájmu se na nás obraťte, aktivní účast je v tomto případě hodnocena individuálně.

Podmínky udělení zápočtu: minimálně 5 účastí na seminářích v průběhu školního roku. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje v květnu na posledním semináři. Pokud se student nemůže posledního semináře zúčastnit, je možné zapsat zápočet při splnění podmínek k jeho udělení následně po telefonické nebo mailové domluvě.
Přednášky na příští rok jsou plánovány vždy v září, v této době je možné poslat náměty.
Na kurz se není nutné přihlašovat dopředu. Studenti se zapíší na prvním semináři.

Kontakt:
MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905323, E-mail: hpospisilova@endo.cz
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 412, E-mail: mduskova@endo.cz
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc., Endokrinologický ústav, tel. č. 224 905 356, E-mail: kvondra@endo.cz

26.11.2018
Úvodní seminář:

Přednášející: Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.: Jak přednášet a nepřednášet

10.12.2018
Obor:
Biochemie a fyziologie
Přednášející:
1. Bc. Barbora Marková: Příprava nových glykoklastrů prostřednictvím Pd-katalyzované reakce
1. MUDr. Pavel Hála: Vývoj umělé placenty

21.1.2019
Obor:
Genetika v endokrinologii
Přednášející:
1. Ing. Jitka Moravcová: Kdy má endokrinolog pomýšlet na vyšetření genu pro Calcium-sensing
receptor (CASR)?
2. Mgr. Barbora Peková: Detekce fúzních genů u papilárního karcinomu štítné žlázy u dětských a
dospívajících pacientů.

25.2.2019
Obor:
Kardiochirurgie
Přednášející:
1. MUDr. Petra Antonová: Dechová rehabilitace a rehabilitace funkce bránice u pacientů s
Fontanovskou cirkulací a její vliv na srdeční výdej a toleranci zátěže
2. MUDr. Mariia Havova: Způsoby rekonstrukce RVOT u dětí a dospělých s vrozenou srdeční
vadou

25.3.2019
Obor:
Hematologie
Přednášející:
1. MUDr. Ivana Karlová: Autologní transplantace periferními kmenovými buňkami
2. MUDr. Lucie Geislerová: Moderní léčba v hematologii

29.4.2019
Obor:
Kardiologie
Přednášející:
1. MUDr. Hana Mudrochová: Možnosti orgánové protekce po srdeční zástavě
2. MUDr. Jan Petrů: Nové metody katetrizační ablace fibrilace síní

27.5.2019
Obor:
Endokrinologie
Přednášející:
1. MUDr. Martin Šatný: Lipidová poradna: místo pro diferenciální diagnostiku nejen dyslipidémií
2. MUDr. Tomáš Pelcl: Diabetes a kardiovaskulární postižení 50 let po otravě dioxiny