Archív

21 VIII

DNE 28.8. 2017 DOCHÁZÍ K OBNOVENÍ PŘÍJMU NOVÝCH PACIENTŮ.
MUDr. Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

26 VI

!!! INFORMACE !!!
O ZMĚNĚ PROVOZU KLINICKÉHO ODDĚLENÍ Endokrinologického ústavu
V souvislosti s celoústavní dovolenou EÚ a čerpáním dovolené pracovníků klinického oddělení bude omezen ambulantní provoz

od 24. července do 4. srpna 2017 takto:

Vyšetřování akutních a neodkladných onemocnění bude prováděno vždy v úterý a v pátek od 8 - 12 hodin.

Prosíme, aby k vyšetření byli odesíláni pouze nemocní, u kterých se onemocnění objevilo nebo zhoršilo natolik, že nelze odborné endokrinologické vyšetření odložit do obnovení plného provozu.

19 V

OMEZENÍ PROVOZU ODBĚROVÉHO BOXU.

DNE 7.6. 2017 BUDOU PROVÁDĚNY ODBĚRY POUZE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH tzn. od 7.00 hod. - do 12.00 hodin.

MUDr.Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

18 IV
05 IV

Dovolujeme si Vás informovat, že na našem pracovišti nabízíme nově v rámci spektra laboratorních vyšetření STANOVENÍ PLAZMATICKÝCH METANEFRINŮ. Pro bližší informace stran žádanky, podmínek odběru a transportu vzorku se prosím obracejte na Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP).

Ing. Jiří BEŠŤÁK
RNDr. Marie Bičíková, vedoucí odd. OSP.

MUDr. Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

26 I
19 XII

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzaly Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji dva vědecké týmy Endokrinologického ústavu:
1. místo doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D. a kol. za projekt „Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy”
5. místo RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. a kol. za projekt „Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardiometabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů”
Více informací o slavnostním předání se dozvíte na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

07 XII

V rubrice Vzdělávání - Školení v obezitologii byl zveřejněn Program postgraduálního školení v obezitologii na rok 2017

24 X

V rubrice Vzdělávání - Ph.D. studium byla zveřejněna informace - Semináře pro postgraduální studenty: Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu, šk.rok 2016/2017

15 IX